Stavební pozemky s developerským projektem, Benátky nad Jizerou, 230 bytů a komerční stavba

Stavební pozemky s developerským projektem, Benátky nad Jizerou, 230 bytů a komerční stavba Stavební pozemky s developerským projektem, Benátky nad Jizerou, 230 bytů a komerční stavba
Stavební pozemky s developerským projektem, Benátky nad Jizerou, 230 bytů a komerční stavba Stavební pozemky s developerským projektem, Benátky nad Jizerou, 230 bytů a komerční stavba
Stavební pozemky s developerským projektem, Benátky nad Jizerou, 230 bytů a komerční stavba Stavební pozemky s developerským projektem, Benátky nad Jizerou, 230 bytů a komerční stavba
Stavební pozemky s developerským projektem, Benátky nad Jizerou, 230 bytů a komerční stavba Stavební pozemky s developerským projektem, Benátky nad Jizerou, 230 bytů a komerční stavba
Stavební pozemky s developerským projektem, Benátky nad Jizerou, 230 bytů a komerční stavba Stavební pozemky s developerským projektem, Benátky nad Jizerou, 230 bytů a komerční stavba
Stavební pozemky s developerským projektem, Benátky nad Jizerou, 230 bytů a komerční stavba Stavební pozemky s developerským projektem, Benátky nad Jizerou, 230 bytů a komerční stavba
Stavební pozemky s developerským projektem, Benátky nad Jizerou, 230 bytů a komerční stavba Stavební pozemky s developerským projektem, Benátky nad Jizerou, 230 bytů a komerční stavba
Stavební pozemky s developerským projektem, Benátky nad Jizerou, 230 bytů a komerční stavba Stavební pozemky s developerským projektem, Benátky nad Jizerou, 230 bytů a komerční stavba

Popis nabídky

Benátky nad Jizerou
Pozemky o celkové výměře 33.300 m2 se záměrem developerského projektu výstavby
NA PRODEJ
KATASTR: 
Pozemky parc. č. 470/39 s výměrou 18.479 m2 a pozemek parc. č. 470/40 s výměrou 14.821 m2 = celkem 33.300 m2 v k.ú. Staré Benátky
ÚZEMNÍ PLÁN: 
Územní plán obce Benátky nad Jizerou / SM1 - Plochy smíšené obytné - městské specifické (nízkopodlažní a středopodlažní zástavba) / Lokalita 16c - Pražská - Bratří Bendů
ÚZEMNÍ STUDIE: 
Využitelná plocha pozemků pro projekt 29.900 m2 / zbytek (3.400 m2) zelený pás
Procento zeleně 62% (koeficient pro dané území je KZ 0,6)
BYTY:
Celkem 10 bytových domů (možno stavět na etapy)
230 bytů celkem / hrubá podlahová plocha 17.030 m2 
190 parkovacích stání 
KOMERČNÍ OBJEKT:
Jeden komerční objekt
2456 m2 hrubá podlahové plochy
80 parkovacích stání
INFO:
Záměr je v souladu s územním plánem obce a byla zpracována a odsouhlasena územní studie zástavby a řešení celého rozsáhlého území. Bylo podepsáno memorandem mezi obcí Benátky nad Jizerou a developerem, kde je deklarován společný zájem obou stran v tomto projektu. Mezi obcí Benátky nad Jizerou a developerem byla uzavřena plánovací smlouva. Bylo vydáno platné územní rozhodnutí s nabytím právní moci na dělení pozemků pro tento developerský projekt, které ještě nebylo vloženo do katstru nemovitostí. Je vypracovná platná a kompletní územní studie. Je vypracovaný kompletní projekt pro územní řízení.  K pozemkům je zamýšlený přípstup přes sousední pozemek, kde je zajištěno věcné břemeno průchodu, průjezdu a přístupu, dále umístění komunikace, vedení inženýrských sítí a zajištění dodávek energií (viz. list vlastnictví). Nicméně koncem roku 2022 podal povinný z věcného břemene žalobu na neplatnost těchto břemen a tato neoprávněná žaloba nyní blokuje vydání územního rozhodnutí. Další variantou přístupu je možnost napojení na novou komunikaci, kterou bude v budoucnu budovat obec a povede k těmto pozemkům. Tato varianta je v řešení. Veškeré podklady jsou ke stažení na speciálním webu tohoto projektu a doménu tohoto projektu najdete v ID této zakázky. Projekt pro územní řízení a plánovací smlouvu poskytneme vážným zájemcům v případě zájmu. Projekční kancelář, která pracuje na všech projektových podkladech a povoleních, je připravena na projektu dále spolupracovat a je tak možné využít jejich kompletní znalosti projektu a všech souvisejících detailů. Předmětem prodeje jsou uvedené pozemky a veškeré projektové a smluvní podklady doposud zpracované. Je možné uskutečnit jak prodej nemovitostí a převod projektů, tak i prodej celé SPV společnosti, která nemovitost a projekt vlastní. 

Zobrazit více Skrýt popis

Parametry

Číslo zakázky ProjektBenatky.cz Lokalita Obec Benátky nad Jizerou Cena Cena pozemku 75 000 000 Poznámka cena je kompletní a obsahuje pozemky a veškeré projekty Provize včetně provize
Kontaktujte nás
phone: lname: fname: fullname: